Privacy Charter

 

Voor Yoga Life School (onderdeel van Maxximus Life Projects BVBA) maakt dit privacy charter deel uit van de kwaliteitsvolle ervaring die we nastreven bij elk professioneel contact.

 

Een ethisch verantwoorde verwerking van de gegevens van onze professionele contacten voortvloeiend uit onze dagelijkse activiteiten is in het belang van alle partijen. Hierbij omschrijven we gegevensverwerking als een voortdurend proces van “verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.” 

 

Het doel van dit privacy charter is tweeledig:
1. het documenteren op welke ethisch verantwoorde manier Yoga Life School omgaat met de persoonsgegevens van zijn professionele contacten in de brede zin van het woord. 2. het proces van deze gegevensverwerking transparant te communiceren naar onze professionele contacten 

In het kader van de General Data Protection Regulation, die in voege trad vanaf 25 mei 2018, engageert Yoga Life School zich daarom om onderstaande spelregels te hanteren bij elke verwerking van persoonsgegevens die voortvloeien uit de professionele activiteit van de onderneming. 

 

We verzamelen en werken uitsluitend met niet-gevoelige gegevens zoals naam, voornaam, functie, werkgever, emailadres en gevolgde opleidingen bij Yoga Life School. Aangezien gevoelige(re) gegevens geen zakelijk nut hebben, zullen we deze ook bewust niet opvragen of verzamelen. 

Het gebruik van gegevens gebeurt enkel voor administratieve (o.a. boekhoudkundige), informatieve en communicatieve doeleinden, die deel uitmaken van de bedrijfsactiviteit.
We gebruiken hiervoor voornamelijk online electronische databases zoals een CRM-pakket, een facturatiepakket en een mailingservice, en dit steeds bij professionele partners die eveneens de GDPR-wetgeving naleven en de gegevens op afdoende wijze beveiligen.

 

De offline gegevensverzamelingen zijn uitsluitend:
- een fysieke map van de aankoopfacturen en verkoopfacturen
- een paar fysieke mappen met afgedrukte documenten (inschrijvingsformulieren, facturen, aanwezigheidsformulieren, evaluatieformulieren en opleidingsattesten) die gerelateerd zijn aan de KMO-subsidies die onze klanten aanwenden bij de financiering van de door ons geboden opleidingen. Deze dossiers dient Yoga Life School als erkend opleidings- verstrekker bij de Vlaamse overheid (Vlaio) bij een eventuele controle van die overheid steeds te kunnen voorleggen op eenvoudig verzoek.
Deze mappen bevinden zich op het adres dat in de footer van deze website vermeld staat. 

De databases met persoonsgegevens die Real Estate Academy gebruikt, worden gebruikt voor zolang de onderneming professionele activiteiten heeft, maar vooral ten allen tijde zolang de contactpersoon in kwestie dat zelf wenst of er geen verzet tegen aantekent. 

 

Voor al uw vragen, bemerkingen of klachten rond het beheer van uw persoonsgegevens kan u terecht bij onze Data Protection Officer Timo Verpoort via info@yogalifeschool.com. Indien u officiële briefwisseling verkiest, kan u terecht op het postadres in de footer van deze website. 

Yoga Life School

+32 3 291 98 45

info@yogalifeschool.com

©2019 by Yoga Life School

Yoga Life School is een onderdeel van Maxximus Life Projects BVBA

Privacy Charter

  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon